Prawidłowy puls

Tętno czyli puls jest to oficjalnie ruch falisty, który wykonują naczynia tętnicze. Jest to jeden z podstawowych parametrów życiowych człowieka i jest silnie skorelowany ze skurczami serca. Wiele sytuacji życiowych prowadzi do stresu, co może znacząco podwyższyć puls. Wysiłek fizyczny, jakość snu, ilość wypijanych dziennie kaw – to wszystko ma mniejszy lub większy wpływ na zachowanie serca. Podobno im wolniej bije serce, tym dłuższe życie jednakże nie należy popadać ze skrajności w skrajność ponieważ zbyt wolne bicie serca również stanowi niebezpieczeństwo dla poprawnego funkcjonowania całego organizmu. Tak więc jaki jest prawidłowy puls? Na podstawie licznych badań naukowych, przyjęło się określone wartości uderzeń serca na minutę zależne od wieku człowieka. Poniżej przedstawiono właściwą liczbę uderzeń serca na minutę dla różnych grup wiekowych.

– U niemowląt jest to 130 uderzeń na minutę.
– U dzieci jest to 100 uderzeń na minutę.
– U młodzieży jest to 85 uderzeń na minutę.
– U dorosłych jest to 70 uderzeń na minutę.
– U ludzi starszych jest to 60 uderzeń na minutę.

Poza częstotliwością, badane są inne, bardziej szczegółowe parametry takie jak miarowość tętna, napięcie tętna oraz symetria.
Istotną informacją jest, że osoby zaangażowane w regularną aktywność fizyczną z reguły mają niższe tętno od osób nie będących sportowcami. Najniższy odnotowany puls to 20 uderzeń na minutę przy czym nie jest to objaw żadnych zaburzeń serca.
Badanie tętna można przeprowadzić w warunkach domowych uciskając dwoma palcami prawej dłoni – środkowym i wskazującym – lewy nadgarstek. Gdy tętno jest wyczuwalne, włącza się stoper i liczy uderzenia. Po 15 sekundach uzyskaną liczbę uderzeń należy pomnożyć przez cztery w celu obliczenia przybliżonej liczby uderzeń na minutę. Mając informacje o prawidłowych wartościach pulsu można wywnioskować czy wartość zmierzona odbiega czy też nie od podanych wzorców. Mimo wszystko jednak, dopiero konkretne badanie lekarskie może ujawnić wszelkie problemy. Wykwalifikowany specjalista jest w stanie precyzyjnie ocenić obecny stan serca.
Ryzyko jest niestety obustronne, zarówno za duże jak i za niskie tętno prowadzi to różnego rodzaju zaburzeń. Tachykardia – częstoskurcz – jak nazwa wskazuje świadczy o zbyt dużej liczbie uderzeń serca na minutę. Objawia się to kołataniem serca, dusznościami oraz może prowadzić do przerw w jego pracy. Znanym terminem jest migotanie komór i przedsionków, jest to najpoważniejsze zaburzenie rytmu serca. Z drugiej strony zaś istnieje stan, w którym serce bije zbyt wolno. Zjawisko te, nazywane bradykardią czyli rzadkoskurczem objawia się nadmiernym zmęczeniem, osłabieniem organizmu oraz omdleniami.
Tętno podwyższone aktywnością fizyczną czy też sytuacjami stresowymi w życiu codziennym jest poprawną odpowiedzią organizmu na bodźce zewnętrzne i nie powinno stanowić większego powodu do niepokoju. Problem stanowi natomiast podwyższony puls w stanie spoczynku, jest to sytuacja, w której należy jak najszybciej umówić wizytę u specjalisty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here