Jakie mogą być grzechy?

Grzechy zazwyczaj wynikają z błędu człowieka lub zaniedbania, zdarzają się jednak i takie, które popełniamy z pełną świadomością. Nie można jednoznacznie podzielić grzechów na poszczególne typy, ponieważ dla jednego coś jest ogromnym przewinieniem, a dla drugiego jest to błahostka. Jednak, istnieje umowny podział, który nie jest sztywny, a raczej bardzo subiektywny. Aby móc skutecznie pogrupować nasze przewinienia trzeba sobie zadać pytanie – jakie mogą być grzechy?
Pierwszym typem grzechów są tzw. grzechy lekkie. Wynikają one często z roztargnienia i nie niosą za sobą większych negatywnych konsekwencji. Przykładem może być np. drobne kłamstwo, które nie pociąga za sobą dalszych kłamstw, przekleństwo, kłótnia, nieświadome zjedzenie mięsa w piątek wynikające z roztargnienia itp. Mając na sumieniu tylko grzechy lekkie nadal możemy swobodnie przyjmować Ciało Chrystusa. Jednak nie znaczy to, że nie trzeba się z nich wyspowiadać. Nic się nie stanie jeśli pominiemy któryś z nich przy konfesjonale, ale należy się z nich oczyścić. Ich nadmierna ilość może spowodować, że waga przewinienia zrówna się z grzechem ciężkim.
Kolejnym, poważniejszym typem grzechów są właśnie grzechy ciężkie. Są one popełniane zazwyczaj z pełną świadomością. Przykładem jest kradzież, kłamstwo, które może zasiać wiele złego, bójka, onanizm, stosowanie środków odurzających typu alkohol, narkotyki oraz wiele innych przewinień. Mając na sumieniu grzechy ciężkie nie możemy przyjąć Chrystusa do swojego serca, ponieważ to byłoby kolejnym grzechem ciężkim. Nie można tego typu grzechu również przemilczeć u spowiedzi, wyjątkiem jest sytuacja, gdy zapomnimy o nim. Jeśli jednak nam się przypomni to należy wyznać go przy kolejnej wizycie w konfesjonale. Bardzo często zdarza się, że popełniamy grzech ciężki w gniewie lub innych emocjach, nie jest to jednak żadnym usprawiedliwieniem.
Ostatnim, najbardziej poważnym typem grzechów są grzechy śmiertelne. Chociaż w Biblii nie występuje nigdzie wzmianka o grzechu śmiertelnym, to jednak duchowni często posługują się tym terminem. Jest to grzech o najwyższej randze z możliwych. Nie zostaje on nam w pełni odpuszczony i musimy za niego pokutować całe życie. Przykładem grzechu śmiertelnego jest zabójstwo z premedytacją, seks pozamałżeński, aborcja, a także grzech popełniony wobec Trójcy Świętej, czyli wobec Boga Ojca, Syna Bożego lub Ducha Świętego. Konieczne jest wyznanie go u spowiedzi i jest on zazwyczaj na tyle poważny, że nie można o nim zapomnieć.
Chociaż mamy powyżej zobrazowany podział grzechów to jednak nie jest on jednoznaczny, ponieważ ciężar grzechu jest sprawą prawie całkowicie subiektywną. Weźmy przykładowo kłamstwo. Dla jednego będzie to grzech lekki, ponieważ często go popełnia i nie są to poważne kłamstwa, natomiast dla człowieka, który nigdy nie kłamie, będzie to z pewnością grzech ciężki. O ciężarze grzechu decyduje też to, czy był zamiar jego popełnienia i w jakiej wierze został on popełniony. Każdy grzech jesteśmy w stanie odkupić poprzez pokutę. Żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy doprowadza do odpuszczenia nam grzechów przez Boga.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here