Programowanie robotów przemysłowych

Roboty coraz częściej znajdują swoje zastosowanie w przemyśle. Praktycznie każdego dnia jakiś robot ma coś do wykonania. Pomału roboty stają się nieodzowne w życiu i doskonale potrafią zamienić zwykłego człowieka. Roboty się nie męczą, potrafią pracować na trzy zmiany. W Polsce przyszłość robotów może być przykładem obniżenia kosztów pracy.

Roboty znane są od dawna

Pierwsze roboty przemysłowe pojawiły się już w latach 50 XX wieku. Były to co prawda bardzo prostej konstrukcji roboty i o bardzo prostych i łatwych programach to jednak ich znaczenie w przemyśle było już bardzo duże. Przez te wszystkie lata rozwój technologii wykonał ogromny skok i sposób programowania robotów również przeszedł ogromną ewolucje. Dzisiaj programowanie robotów przemysłowych opiera się na różnych językach programowań. Wszystko zależne jest od producenta, który dany robot wyprodukował.

Programowanie robotów

Pojęcie – programowanie robotów – jest przez wielu ludzi dwojako rozumiane. Pojęcie to nie ma konkretnej definicji i przez to nie można jednoznacznie określić o co tutaj dokładnie chodzi. Niektóre osoby uważają, że pojęcie to dotyczy całego programu związanego ze sterowaniem, modelowaniem oraz daną symulacja pracy robotów. Inne osoby uważają, że programowanie robotów to pojęcie bardzo ścisłe i oznacza ono określone zadania danego robota, które zostały mu przypisane. Dzisiaj trudno jest rozróżnić te dwie definicje, które określają samo programowanie robotów. Dzieje się tak dlatego, że bardzo trudno jest znaleźć granicę pomiędzy oprogramowaniem sterującym a oprogramowaniem określającym czynności, które ma robot wykonać.

Podział sposobów programowania robotów przemysłowych

Dobrze więc, że sam podział sposobów programowania robotów przemysłowych dzieli się na:
– graficzne,
– tekstowe i nietekstowe,
– hybrydowe – powyższe metody.Pokrótce wygląda to tak, że forma tekstowa i graficzna programowania to napisanie określonego programu, a następnie przekazanie go danemu sterownikowi.

Forma nietekstowa oznacza „uczenie” robota wykonywania kolejno danych czynności. Forma hybrydowa to połączenie formy tekstowej i nietekstowej, które są względem siebie formami komplementarnymi względem siebie.

Dzisiaj więc większość sterowników robotów przemysłowych wykorzystuje właśnie tę formę.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Trinitec

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here